Pogrzeb Katolicki

- akt zgonu z USC

- zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Chorych i Wiatyku( ostatniej Komunii św. ), jeżeli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu( wystawia je Ks. Kapelan szpitala).