Historia Parafii

Historia Parafii św. Barbary w Dąbrowie Górniczej nierozłącznie związana jest ze szkolnymi i górniczymi  tradycjami. Rozwój górnictwa i hutnictwa, napływ ludności i rozbudowa osiedli wymagała objęcia ich opieka duszpasterską, dlatego tez jako pierwsza w Dąbrowie Górniczej zbudowana została kaplica Św. Marka znajdująca się przy drodze wiodącej z Będzina do Sławkowa do której dojeżdżał kapłan z kościoła Św. Trójcy w Będzinie. Ta zabytkowa kaplica jest na terenie naszej parafii i została zbudowana około 1863 roku. Natomiast nasz kościół budowany był w ostatniej dekadzie XIX w.

Po II Wojnie Światowej następuje szybki rozwój przemysłu w Dąbrowie Górniczej wzrasta też liczna mieszkańców, budowane są nowe dzielnice mieszkaniowe. Biskupowi Częstochowskiemu Teodorowi Kubinie zależało, aby wierni tego przemysłowego regionu nie pozostawali bez świątyni. W 1945 roku pojawiła się możliwość nabycia na własność dawnej świątyni ewangelickiej od gminy Polskiego Ewangelicko-Augsburskiego Kościoła w Sosnowcu. Zakupił go z upoważnienia Kurii Diecezjalnej w Częstochowie ksiądz proboszcz parafii M.B. Anielskiej dr Stanisław Ufnarski, aktem kupna notarialnego z dn. 5.XII.1945 roku.Kościół nasz decyzją biskupa T. Kubiny był początkowo kościołem rektorackim, przeznaczonym dla Szkoły Górniczej im. Ks. S. Staszica – dąbrowskiej „Sztygarski”. Szkoła została otwarta w roku 1889 jest zatem jedną z najstarszych szkół technicznych nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Pierwszym rektorem w naszym kościele mianowany został ks. Czesław Chodorowski, a następnie ks. Marian Głowania i ks. Stanisław Skurzyński.

W 1956 roku w Polsce obowiązywał zakaz tworzenia nowych parafii, dopiero po zmianach październikowych, kiedy z Komańczy powrócił do Warszawy Ks. Prymas S. Wyszyński władze złagodziły nieco rygory i biskup częstochowski Zdzisław Goliński dekretem z dnia 23.03.1957 roku utworzył pełnoprawna Parafię św. Barbary. Na pierwszego proboszcza powołał ks. Mariana Ratusznego. Terytorium parafii objęło wydzielone ulice z parafii M. B. Anielskiej i w niewielkiej części z parafii Zagórze. Ks. Proboszcz M. Ratuszny dokonał wielkiej pracy, przystosowując kościół do uczestnictwa wiernych nabożeństwach. Uporządkowane zostało też obejście kościoła, plac prze i za kościołem otoczono trwałym ogrodzeniem. Zcementowana została społeczność parafialna. W kościele naszym na Wzgórzu Niepokalanej oddawana szczególną cześć Matce Bożej i w każdą sobotę oraz w miesiącu maju i październiku. Wielkim wydarzenie w dziejach parafii było nawiedzenie w lutym 1980 roku w kopii cudownego Obrazu M. B. Jasnogórskiej przy bardzo licznym udziale duchowieństwa i wiernego ludu. Ks. M Ratuszy pełnił obowiązki proboszcza 24 lata do czerwca 1981 roku. Z uwagi na stan zdrowia oraz nowe obowiązki związane z budową świątyni dla nowego osiedla mieszkaniowego Mydlice złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Jako drugi proboszcz nominację z dniem 6.VII.1981 roku otrzymał ks. Zygmunt Woźniak. Już we wrześniu 1983 roku biskup Stefan Bareła wydzielił z parafii św. Barbary tzw. Wikariat terenowy i ks. Z. Woźniak zaczął pełnić obowiązki duszpasterskie dla tworzonej wspólnoty św. Maksymiliana Marii Kolbego osiedla Mydlice.

Od września 1983 roku proboszczem naszej parafii został ks. Władysław Włodarski i swoje obowiązki pełnił bardzo krótko, zmarł bowiem 4.I.1985 roku.

Po śmierci ks. Włodarskiego na proboszcza parafii powołany został z dniem 15.II.1085 roku ks. Bernard Bekus. W czasie jego duszpasterskie posługi z dokonań wymienić należy: wybudowanie bocznej nawy trwałe połączenie jej z kościołem, pokrycie dachu kościoła blacha trapezową, wykonanie sufitu z drewna olchowego oraz położenie nowej posadzki z płytek ceramicznych. W 2005 roku ufundowano nowy stały ołtarz a w 2006 roku chrzcielnicę. Z duchowych osiągnięć podkreślić wypada żywą działalność koła różańcowego, od 2003 roku prace rozpoczął parafialny oddział Akcji Katolickiej  oraz zespół charytatywny „Caritas” rozprowadzający żywność i odzież najbardziej potrzebującym w naszej parafii. Odbywają też swoje spotkania lektorzy i ministranci oraz schola dziecięco-młodzieżowa.

W każdą I-szą niedzielę miesiąca odbywa się adoracja Najświętszego sakramentu i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Począwszy od pierwej soboty miesiąca grudnia przez pięć pierwszych sobót jest odprawiane nabożeństwo wynagradzające ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Po 23 latach posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie odszedł do Pana ks. Kan. Bernard Bekus, zmarł 2.III.2008 roku. Liturgię pogrzebową w dn. 4.II.2008 roku sprawował ks. Biskup Adam Śmigielski, pierwszy biskup diecezji Sosnowieckiej, którego również Pan powołał do siebie w dn. 7.X.2008 roku

Z dniem 9.III.2008 roku na proboszcza naszej parafii został powołany ks. Wojciech Stach, przed którym stanął ogrom zadań remontowych. Mury i wieża kościoła znajdowały się w dramatycznym stanie. Inspektor budowlany Urzędu Miasta nakazał remont, gdyż budowla groziła zawaleniem i zamknięciem obiektu.

Już po 2 tygodniach od objęcia obiektu ks. Stach uzyskał pozwolenie na remont i rozpoczęło się porządkowanie placu przykościelnego, a następnie ustawiono rusztowania przy wieży oraz ruszyła odnowa murów świątyni. Odbudowana oraz wzmocniona została konstrukcja zawieszenia dzwonów bez ich demontażu , aby uniknąć niepotrzebnych kosztów. Założono nowe żaluzje i sitaki ochronne, aby dźwięk dzwonów rozchodził się swobodnie. Wymieniona została więźba dachowa i pokryto wieżę blachą ocynkowaną i powlekaną. Wszystkie prace zmierzały ku temu aby świątynia spełniała wymogi potrzebne do konsekracji. Wewnątrz kościoła zamontowano ogniotrwałe tabernakulum zatopione w krzewie gorejącym, w gałęziach którego wkomponowane są zaimpregnowane bryły węgla nawiązujące do górniczych tradycji parafii. Nad tabernakulum zawieszony został zabytkowy krzyż z XVI wieku, stanowi to bowiem całość z ołtarzem, tzw. jedność teologiczną, na którym codziennie dokonuje się bezkrwawa zbawienna ofiara. Tak odnowiona świątynia została konsekrowana w dniu 4.XII.2008 roku przez Administratora Diecezji Sosnowieckiej J.E. Ks. Bp. Dr. Piotra Skuchę.

Po ostatecznym dokończeniu remontu wieży, odnowieniu elewacji zewnętrznej, uruchomieniu dzwonów, iluminacji świetlnej i zamontowaniu trzech żyrandoli w dniu 22.IV.2009 roku J.E. Ks. Bp. Dr Piotr Skucha dokonał aktu poświęcenia.

W trzecim etapie remontu kościoła w 2010 roku, zainstalowano nowe witraże, ufundowane przez parafian i przyjaciół parafii. Przedstawiają one patronkę parafii św. Barbarę, patronów naszej diecezji św. Rafała Kalinowskiego i św. Brata Alberta, M.B Królową Polski, św. Faustynę, św. Maksymiliana, Ojca Świętego Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Odrestaurowane zostały też siedmiogłosowe organy firmy Schlag und Sone z 1871 roku. Renowacji podjęła się firma Raźniak z Oświęcimia. Wymienione zostały: miech, mieszki, silnik oraz zostały odrestaurowane piszczałki, klawiatura górna i dolna i zewnętrzna obudowa organów wraz z ławeczką dla organisty.

Rozwiązany też została problem wentylacji kościoła, w ten sposób, że w okrągłych oknach po szczytem zamontowany został układ mechaniczny otwierający je drogą radiową.

Przybyły tez nowe stacje drogi krzyżowej, zostały sprowadzone specjalnie z Włoch.

Wizerunki zostały uzupełnione w pracowni stolarskiej jaworznickiego Domu Modlitwy i Życia z Ubogimi „Betlejem”

W dniu odpustu parafialnego 4.XII.2010 J. E. Ks. Bp. Grzegorz Kaszak – Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej, dokonał aktu poświęcenia wymienionych prac renowacyjnych.

 

przygotował ks. W.Stach