proboszczProboszcz: ks. Wojciech Stach

ur. 05.08.1958 w Olkuszu. Święcenia kapłańskie przyjął 11.06.1983 roku w Kielcach.
Zgodnie z Dekretem J.E. Ks. Bpa Adama Śmigielskiego z dnia 04.03.2008 mianowany proboszczem parafii św. Barbary w Dąbrowie Górniczej

 

 

 

 

 

Wikariusz: ks. Zbigniew Mularczyk

ur. 09.06.1966r. Święcenia kapłańskie przyjął 21.05.1994r.
Dn. 27.08.2014 mianowany wikariuszem par. św. Barbary w Dąbrowie Górniczej.