img 0072aSakrament Małżeństwa Katolickiego

W kancelarii parafialnej Narzeczonej lub Narzeczonego oczekuje się obojga narzeczonych nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem.Potrzebne dokumenty:

- aktualne, tj, z dat 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu( podst. Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia Małżeństwa w Kościele Katolickim w nr 96 "....dokumentem kościelnym jest metryka chrztu św. wydana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza..." Świeżość metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, a także potwierdza się też sakrament bierzmowania.

-dowody osobiste

- ostatnie świadectwo katechizacji

- świadectwo bierzmowania( o ile nie jest poświadczone na metryce chrztu)

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego( niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne- tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarli związek cywilny.